Skip to Content

محتوا با برچسب شهدای غواص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهدای غواص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهدای غواص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب شهدای غواص.

آمدند مردانی از کربلا مردانی عاشورایی از دل آب.....
آمدند مردانی از کربلا مردانی عاشورایی از دل آب.....
از زندگی ام که جاهای خالی زیادی دارد٬خوب که مینگرم همان جاهایی خالی است که تو بودی̜ نمی دانم بگویم چون تو بودی خالی بود یا چون نبودی...
شهدا باز هم اثبات کردند زنده واقعی آن ها هستند
یادداشت
شهدا باز هم اثبات کردند زنده واقعی آن ها هستند
شاید بازگشت شهدایی که با دست بسته و با لب تشنه به شهادت رسیده اند، اتمام حجتی باشد برای من و شمایی که به «دل آرامی» به «دبه» های «کدخدا» «لبخند» می زنیم...

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب شهدای غواص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد