Skip to Content

محتوا با برچسب وحدت.

حوزه و دانشگاه با همه ظرفیت خود در مسیر حل مشكلات حكومت و جامعه فعال شود
دکتر میر محمدی در همایش وحدت حوزه و دانشگاه:
حوزه و دانشگاه با همه ظرفیت خود در مسیر حل مشكلات حكومت و جامعه فعال شود
دکتر میر محمدی در همایش وحدت حوزه و دانشگاه میبد بیان داشت: حوزه و دانشگاه با همه ظرفیت خود پای كار آمده و در مسیر حل مشكلات حكومت و جامعه گامهای موثری بردارد.
تفکر داعش همچنان در منطقه وجود دارد/ جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام است
امام جمعه میبد:
تفکر داعش همچنان در منطقه وجود دارد/ جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام است
امام جمعه میبد بیان داشت: امروز داعش در منطقه شکست خورده اما تفکر آن همچنان هست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وحدت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وحدت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وحدت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وحدت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد