Skip to Content

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

امام جمعه موقت میبد:
هیئت های مذهبی را با پول می خرند تا از سیاست و انقلاب حرفی نزنند!
حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد : کیف های پر از دلار و یورو را دست هیئت های مذهبی می دهند تا حرف از سیاست و انقلاب نزنند و حرف از راه امام و رهنمودهای رهبری نزنند.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب کیف های پر از پول.

هیئت های مذهبی را با پول می خرند تا از سیاست و انقلاب حرفی نزنند!
امام جمعه موقت میبد:
هیئت های مذهبی را با پول می خرند تا از سیاست و انقلاب حرفی نزنند!
حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد : کیف های پر از دلار و یورو را دست هیئت های مذهبی می دهند تا حرف از سیاست و انقلاب نزنند و حرف از راه امام و رهنمودهای رهبری نزنند.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد