Skip to Content

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

تاکنون شهرداری قریب به 2 میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت کرده است/ طرح ممیزی از ابتدای آذرماه در میبد آغاز به کار می کند/ سقف های شیروانی با جدیت تخریب خواهند شد
ساختار تشکیلاتی شهرداری میبد باید تغییر کند. نگاه کدخدامنشی براین ساختار حاکم است. برخی از پرسنل شهردرای با ارباب رجوع ها تعارف دارند و از بحث قانونی و درآمد شهرداری کوتاه می آیند. در شهرداری همه باید به یک دید نگاه شوند.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب کنفرانس خبری شهرداری.

تاکنون شهرداری قریب به 2 میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت کرده است/ طرح ممیزی از ابتدای آذرماه در میبد آغاز به کار می کند/ سقف های شیروانی با جدیت تخریب خواهند شد
تاکنون شهرداری قریب به 2 میلیارد تومان هزینه تملک پرداخت کرده است/ طرح ممیزی از ابتدای آذرماه در میبد آغاز به کار می کند/ سقف های شیروانی با جدیت تخریب خواهند شد
ساختار تشکیلاتی شهرداری میبد باید تغییر کند. نگاه کدخدامنشی براین ساختار حاکم است. برخی از پرسنل شهردرای با ارباب رجوع ها تعارف دارند و از بحث قانونی و درآمد شهرداری کوتاه می آیند. در شهرداری همه باید به یک دید نگاه شوند.