Skip to Content

محتوا با برچسب وداع هدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب وداع هدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وداع هدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وداع هدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب وداع هدایی.

اشک های پرسنل شهرداری میبد، هدایی را بدرقه کردند(گزارش تصویری)
در خداحافظی شهردار سابق با کارمندان شهرداری:
اشک های پرسنل شهرداری میبد، هدایی را بدرقه کردند(گزارش تصویری)
صبح امروز، هدایی برای خداحافظی از همکاران سابقش، با پرسنل شهرداری میبد دیدار کرد.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد