Skip to Content

محتوا با برچسب میبد و اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب میبد و اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب میبد و اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب میبد و اردکان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب میبد و اردکان.

استخدام پیمانی 44 نفر در بیمارستان های میبد و اردکان
استخدام پیمانی 44 نفر در بیمارستان های میبد و اردکان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد افراد واجد الشرایط از طریق امتحان کتبی استخدام می نماید.