Skip to Content

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب معلولیت.

طرح پیشگیری از معلولیت در مرکز ژنتیک میبد کلید خورد
با حضور مسئولین؛
طرح پیشگیری از معلولیت در مرکز ژنتیک میبد کلید خورد
طرح تحقیقاتی پیشگیری از معلولیت ها درخانواده های دو معلولیتی و چند معلولیتی در مرکز تحقیقات ژنتیک شهرستان میبد آغاز شد.

تصویر روز تصویر روز

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد