Skip to Content

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط...!!!
جوابیه دانشگاه آیت الله حائری درباره:
مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط...!!!
پیرو درج مطلبی با عنوان" مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط مسئولان دانشگاه یزد" در برخی رسانه ها جوابیه زیر توسط روابط عمومی دانشگاه آیت الله حائری میبد جهت تنویر افکار عمومی ارسال می گردد

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.