Skip to Content

محتوا با برچسب مسکن مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب مسکن مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسکن مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب مسکن مهر.

متقاضیان«مسکن مهر»یزد؛ می‌سوزند و می‌سازنند!/ «پاشنه آشیل» دولت قبل خارج از گردونه «مهر»
نگاه آماری به ساخت و ساز مسکن مهر در استان یزد؛
متقاضیان«مسکن مهر»یزد؛ می‌سوزند و می‌سازنند!/ «پاشنه آشیل» دولت قبل خارج از گردونه «مهر»
گستردگی طرح مسکن مهر در 1100 شهر کشور به علاوه روستاها را شامل شد که همین موضوع این طرح را از دیگر پروژه‌ها متمایز کرده است اما ا نگاهی اجمالی به آمار می توان دریافت که هنوز شماری از متقاضیان مسکن مهر از گردونه ساخت و تحویل این طرح عظیم جا افتاده و...
مهر آمد؛ ولی بی مهرهای مسکن مهر تمامی ندارد
مهر آمد؛ ولی بی مهرهای مسکن مهر تمامی ندارد
مسکن مهر، پروژه عظیمی که در دولت گذشته در سراسر کشور به اجرا درآمد و جزو پروژه هایی نامی دولت نهم و دهم بود و گامی بزرگ برای ساخت و ساز مسکن و مبارزه با تورم افسارگسیخته در این زمینه برداشته شد. اما این پروژه کشوری در شهرمان میبد به بیراهه رفت. ...