Skip to Content

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد مطرح کرد؛
مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد گفت: بیشترین میزان بودجه ای که هزینه می شود برای محله شهیدیه می باشد و بیشترین میزان آسفالت جهت اصلاح کوچه ها در آنجا مصرف می شود.

تصویر روز تصویر روز

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد