Skip to Content

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

قناعت یزدی‌ها در جشنواره فیلم رضوی دردسر ساز شد!
یادداشت/
قناعت یزدی‌ها در جشنواره فیلم رضوی دردسر ساز شد!
باید بدانیم با تمام شدن جشنواره و ایضاً حرارت مسئولین، به‌به و چه‌چه ها تمام شد و کسی فراموش نخواهد کرد که در جشنواره دهم اثری از آثار یزدی‌ها نبود.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد