Skip to Content

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

تجلیل از پرستاران و کادر درمانی درمانگاه امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار+ تصاویر
با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان میبد از پرستاران و کادر درمانی درمانگاه امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار تجلیل شد.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

تجلیل از پرستاران و کادر درمانی درمانگاه امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار+ تصاویر
تجلیل از پرستاران و کادر درمانی درمانگاه امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار+ تصاویر
با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان میبد از پرستاران و کادر درمانی درمانگاه امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار تجلیل شد.

تصویر روز تصویر روز

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب درمانگاه امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد