Skip to Content

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

زنگ خطری برای خانواده ها و مسئولین میبدی؛
کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در میبد/ سیر نزولی زاد و ولد در بین میبدی ها
بر اساس آمارهای اداره ثبت احوال میبد کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در 9 ماهه سال جاری زنگ خطر را برای خانواده ها و مسئولین میبدی به صدا در آورده است.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در میبد/ سیر نزولی زاد و ولد در بین میبدی ها
زنگ خطری برای خانواده ها و مسئولین میبدی؛
کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در میبد/ سیر نزولی زاد و ولد در بین میبدی ها
بر اساس آمارهای اداره ثبت احوال میبد کاهش 10 درصدی ازدواج و افزایش 7 درصدی طلاق در 9 ماهه سال جاری زنگ خطر را برای خانواده ها و مسئولین میبدی به صدا در آورده است.

تصویر روز تصویر روز

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد