Skip to Content

محتوا با برچسب تجلی حضور.

روایت تصویری از:
تجلی حضور مردم میبد در راهپیمایی روز قدس
ماه مبارک رمضان، دهان روزه و گرمای طاقت فرسا و شدید کویری، هیچکدام باعث نشد تا مردم میبد در پاسخ به دعوت ولی امرشان تعلل کنند

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تجلی حضور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب تجلی حضور.

تجلی حضور مردم میبد در راهپیمایی روز قدس
روایت تصویری از:
تجلی حضور مردم میبد در راهپیمایی روز قدس
ماه مبارک رمضان، دهان روزه و گرمای طاقت فرسا و شدید کویری، هیچکدام باعث نشد تا مردم میبد در پاسخ به دعوت ولی امرشان تعلل کنند

تصویر روز تصویر روز