Skip to Content

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

شهادت امام موسی صدر را باور نمی‌کنم
گفتگوی آفتاب یزد با مردی که مرداد سال ۵۷ حامل پیام ایران برای امام...
شهادت امام موسی صدر را باور نمی‌کنم
می‌گوییم شاد‌ترین روز زندگانی‌ات؟ می‌گوید: روزی که چهره به چهره با امام موسی صدر مواجه شدم و می‌گوییم اگر به فرض محال هم اکنون از در خانه وارد شود؟ می‌گوید: قطعا سجده شکر به جای خواهم آورد و دست و رویش را خواهم بوسید.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد