Skip to Content

محتوا با برچسب آزادی.

مدیرکل زندانهای استان یزد خبر داد؛
تاکنون ۴۵۵ زندانی در یزد مشمول عفو رهبری شدند
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد گفت: ۴۵۵ زندانی در ندامتگاه های استان یزد تا امروز، مشمول عفو مقام معظم رهبری شده اند و تلاش همکاران برای بررسی سایر پرونده های قضایی مددجویان ادامه دارد.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب آزادی.

تاکنون ۴۵۵ زندانی در یزد مشمول عفو رهبری شدند
مدیرکل زندانهای استان یزد خبر داد؛
تاکنون ۴۵۵ زندانی در یزد مشمول عفو رهبری شدند
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد گفت: ۴۵۵ زندانی در ندامتگاه های استان یزد تا امروز، مشمول عفو مقام معظم رهبری شده اند و تلاش همکاران برای بررسی سایر پرونده های قضایی مددجویان ادامه دارد.

تصویر روز تصویر روز

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب آزادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد