Skip to Content

محتوا با برچسب آزادمنش.

اعلام گزینه‌های شورای شهر میبد برای انتخاب شهردار
عضو شورای اسلامی شهر میبد با اشاره به لزوم انتخاب شهرداری آشنا به امور شهری برای میبد، گفت: شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید میبد گزینه‌های متعددی را در نظر دارد.

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب آزادمنش.

اعلام گزینه‌های شورای شهر میبد برای انتخاب شهردار
اعلام گزینه‌های شورای شهر میبد برای انتخاب شهردار
عضو شورای اسلامی شهر میبد با اشاره به لزوم انتخاب شهرداری آشنا به امور شهری برای میبد، گفت: شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید میبد گزینه‌های متعددی را در نظر دارد.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد