Skip to Content

با سخنرانی دکتر صادقی پور برگزار شد:

کارگاه آموزشی راه های کنترل خشم در محیط کار


کارگاه آموزشی" راههای کنترل خشم در محل کار"، ویژه مجریان طرحهای خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش میبد خبر؛ به منظور پیشگیری از احساسات منفی در محیط کار و همچنین افزایش راندمان و بهره وری کار، "کارگاه آموزشی راههای کنترل خشم در محیط کار" برای بیش از 50 نفر از مجریان طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) میبد برگزار گردید.

 در این کارگاه آموزشی " صادقی پور" یکی از کارشناسان استان با بیان اینکه پول و سرمایه صرفا نمی تواند عامل موفقیت یک فرد درشغل مورد نظر باشد و عواملی همچون تصمیم گیری، ایده های جدید، حل مسئله و مدیریت برنامه های روزانه ازجمله عواملی است که می تواند در موفیقیت مجریان مشاغل موثر باشد.

وی در ادامه به  کنترل احساسات منفی در محیط کار بعنوان یکی از فاکتورهای مهم درافزایش راندمان کاری اشاره کرد و افزود: تحقیقات نشان میدهد که در اکثر مواقع علت اصلی خشم، ناکامی است و آن حالتی است که فرد به دلایلی نتواند به خواسته خود برسد.

"صادقی پور" با بیان اینکه در اکثر موارد، افراد آشنا و مورد علاقه، بیش از بیگانگان باعث خشم ما میشوند، خاطرنشان کرد: معمولا خشمی که ناشی از رفتار افراد نزدیک ماست، پاینده تر و شدیدتر از خشمی است که نسبت به افراد بیگانه یا کسانی که مورد علاقه مان نیستند، داریم.

وی ایجاد تغییر در محیط یا ترک موقعیت، مقابله با افکار منفی، آرام سازی، حل مشکل، ابراز خشم به شیوه های سازگارانه را از جمله شیوه های عملی مدیریت خشم عنوان نمود و تصریح کرد: کنترل خشم به این معنی نیست که اصلا خشم خود را نشان ندهید، بلکه شامل ابراز خشم به شیوه ای سازگارانه است و رفتاری است که شما به وسیله آن می توانید بدون انجام رفتارهای پرخاشگرانه، به دیگران نشان دهید که از آنها رنجیده یا عصبانی هستید.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.