Skip to Content

پاسخ به یک سوال اساسی؛

چرا در دولت تعامل گرای روحانی به دارایی های ایران دستبرد زده شد؟


یکی از نکات اساسی در خصوص دستبرد آمریکایی ها به دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا این است که چرا چنین دستبرد تاریخی در دوران دولت تعامل گرای روحانی صورت گرفته است؟

موضوع برداشت 2 میلیارد دلاری آمریکا از دارایی های بلوکه شده ایرادن در آمریکا که در روزهای اخیر خبرساز و موجب بهت کارشناسان بین المللی شده است را می توان نقطه حساسی در کارنامه دولت تدبیر دانست زیرا دولت روحانی سه سال گذشته تمام هم و غم خود را بر مذاکرات هسته ای متمرکز کرده و ماحصل آن یعنی برجام هسته ای را شکل داده است نتوانسته است از ابعاد ضد ایرانی آمریکایی را کاهش دهد.

سوال اساسی که که در این جا مطرح می شود این است که چرا این برداشت و دستبرد تاریخی در دوره روحانی و با وجود شکل گیری برجام هسته ای صورت گرفته است؟ چرا در زمانی که روحانی و دولت تدبیر به دنبال کاهش تنش ها بوده اند این اتفاق ناگوار صورت کرفته است؟ چرا در دوران گذشته که تنش های ایران و آمریکا بیش از این بود آمریکا جرات برداشت از دارایی های ایران را نداشت؟

ماهیت چرایی این موضع آمریکا در خصوص دستبرد آمریکا از دارایی های ایران را باید در ذات خصمانه سیاست مدارن آمریکا دانست زیرا آمریکایی ها به مانند حیوان درنده ای می مانند که در صورت عقب نشینی جری تر شده و حمله ور می شوند و تجربه برجام نیز به خوبی گویای این نکته است.

همانطور که فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه نیز تاکید کرده است نرمش نیروهای نظامی در علنی نکردن رزمایش های موشکی آمریکا را جری تر کرده و آمریکایی ها قصد دارند پس از عقب نشینی ایران در موضوع هسته ای در دیگر موارد نیز ایران را به عقب برانند.

دیپلماسی التماسی دولت یازدهم در برخورد با شرارت های مکرر آمریکایی ها و تلاش دولت یازدهم در توجیه اقدامات خصمانه آمریکا امروزه به معظلی اسایس برای کشور بدل شده و آمریکایی ها قصد دارند سنگر به سنگر ایران را در تمامی ابعاد به عقب رانده و آن را به کشوری خنثی در صحنه بین المللی بدل کنند.

از سوی دیگر دیپلماسی اقتدار و عزت مندانه دولت های گذشته هیچ گاه جرات چنین دستبردهای تاریخی به اموال ملت ایران را نمی داد اما در دولت یازدهم به دلیل حاکمیت تعامل و اعتماد به آمریکا موجبات ضررهای فراوان در عرصه های گوناگون به کشور فراهم آمده است.

آنچه که مهم است راهبرد سیاست خارجی ایران به دلیل رویکردی بودن با شکست تاکتیک تعامل به زودی جای خود را به دیپلماسی عزتمندانه خواهد داد زیرا افکار عمومی داخلی در برابر دیپلماسی التماسی و تحقیرهای مکر ایران سکوت نخواهند کرد زیرا دیپلماسی التماسی امروزه نه تنها منسوخ شده بلکه در پیدایش فجایایی چون کشتار صدها ایرانی در حادثه منا، تجاوز به حیثیت ایرانی در فرودگاه جده، و زانو زدن در برابر امیر کویت و اکنون توجیه بدعهدی مکرر ایرانی برای هیچ ایرانی خوشایند نخواهد بود. منبع:عصر سیاست

نویسنده: برزو بیک پور
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.