Skip to Content

حلّ تمرین های مبادئ العربیة؛

چاپ اثر ارزشمندی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد


کتاب « حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )» تألیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی ( عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد )،توسط انتشارات صداقت منتشر شد.

به گزارش میبد خبر، کتاب « حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )» توسط دکتر محمدی مزرعه شاهی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد و یکی از اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه و یکی از دانشجویان سابق دانشکده علوم قرآنی میبد، توسط انتشارات صداقت منتشر شد.
کتاب مبادئ العربية یکی از مهمترین کتاب هایی است که در زمینه ی صرف و نحو نگاشته شده است. این کتاب توسط « رشید الشرتونی » در چهار جلد نگارش یافته است. جلد چهارم این کتاب نزد استادان و دانش پژوهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که در مراکز آموزشی فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد و چندین بار مورد ترجمه قرار گرفته است. همچنین این کتاب توسط جناب آقای حمید محمدی ویرایش شده است. از ویژگی های مهم این ویرایش تغییر بیشتر تمرین های این کتاب و انتخاب تمارینی از آیات قرآن و احادیث می باشد. تمرین های متن اصلی کتاب مبادئ العربية جلد چهار توسط استادان مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به چاپ رسیده است، ولی تمرین های متن ویرایش شده توسط آقایحمید محمدی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل در این کتاب به ترجمه و تحلیل تمرین های مبادئ العربية جلد چهارم ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف ) پرداخته شده است.
عزیزان جهت تهیه کتاب با شماره 09133230769تماس حاصل نمایند 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...