Skip to Content

حلّ تمرین های مبادئ العربیة؛

چاپ اثر ارزشمندی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد


کتاب « حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )» تألیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی ( عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد )،توسط انتشارات صداقت منتشر شد.

به گزارش میبد خبر، کتاب « حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )» توسط دکتر محمدی مزرعه شاهی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد و یکی از اساتید دانشکده علوم قرآنی مراغه و یکی از دانشجویان سابق دانشکده علوم قرآنی میبد، توسط انتشارات صداقت منتشر شد.
کتاب مبادئ العربية یکی از مهمترین کتاب هایی است که در زمینه ی صرف و نحو نگاشته شده است. این کتاب توسط « رشید الشرتونی » در چهار جلد نگارش یافته است. جلد چهارم این کتاب نزد استادان و دانش پژوهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که در مراکز آموزشی فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد و چندین بار مورد ترجمه قرار گرفته است. همچنین این کتاب توسط جناب آقای حمید محمدی ویرایش شده است. از ویژگی های مهم این ویرایش تغییر بیشتر تمرین های این کتاب و انتخاب تمارینی از آیات قرآن و احادیث می باشد. تمرین های متن اصلی کتاب مبادئ العربية جلد چهار توسط استادان مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به چاپ رسیده است، ولی تمرین های متن ویرایش شده توسط آقایحمید محمدی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل در این کتاب به ترجمه و تحلیل تمرین های مبادئ العربية جلد چهارم ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف ) پرداخته شده است.
عزیزان جهت تهیه کتاب با شماره 09133230769تماس حاصل نمایند 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.