Skip to Content

« ترجمه و شرح دعای ندبه »

چاپ اثر ارزشمندی دیگر از اساتید دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم میبد


کتاب « ترجمه و شرح دعای ندبه » تألیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی،توسط انتشارات صداقت منتشر شد.

به گزارش میبدخبر، کتاب « ترجمه و شرح دعای ندبه » تألیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی ( عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد )، حمید متولی زاده نائینی ( دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه یزد ) و دکتر محمدعلی طاهری نژاد ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ) توسط انتشارات صداقت منتشر شد.

شیوه ی کار در این کتاب بدین صورت است که ابتدا عبارت عربی همراه با اعراب گذاری ذکر شده است و سپس واژگان آن مورد شرح قرار گرفته است، در ادامه نیز به ترجمه، ترکیب و بیان نکات بلاغی آن عبارت پرداخته شده است.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.