Skip to Content

مدیر کمیته امداد میبد خبر داد:

پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال کمک هزینه ازدواج و جهیزیه به مددجویان کمیته امداد میبد


بالغ پرداختی، جهت تامین جهیزیه دختران موردحمایت، جهیزیه دختران نیازمند غیر تحت پوشش، هدیه ازدواج پسران مددجو وهمچنین کمک به ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت هزینه گردیده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد گفت: طی سال جاری تعداد 29 نفر از مددجویان و نیازمندان شهرستان از کمک هزینه ازدواج و جهیزیه بهره مند شدند.

به گزارش میبدخبر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد، " حسین زین الدینی" با بیان این خبر اظهار داشت: پرداخت کمک هزینه تامین جهیزیه و ازدواج، به نیازمندان جامعه، یکی از برنامه ها و خدمات حمایتی کمیته امداد، در جهت رفع بخشی از مشکلات مالی فرزندان مددجوی در شرف ازدواج می باشد.

وی تصریح کرد: درهمین راستا در طول سال جاری رقمی معادل ۴۸۰ میلیون ریال بابت این موضوع از محل کمکهای مردمی صدقات و زکات هزینه شده است.

زین الدینی در ادامه گفت: مبالغ پرداختی، جهت تامین جهیزیه دختران موردحمایت، جهیزیه دختران نیازمند غیر تحت پوشش، هدیه ازدواج پسران مددجو وهمچنین کمک به ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت هزینه گردیده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میبد خاطرنشان کرد: همکاری و کمکهای هر چه بیشتر خیرین و نیکوکاران در راستای حمایت از زوجهای جوان جامعه برای تشکیل زندگی مشترک، موثر و ضروروی است و با حمایتهای مردمی، کمیته امداد حضرت امام(ره)، می تواند در این زمینه خدمات بهتری را ارائه دهد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.