Skip to Content


وقتی فرهنگ ایرانی-اسلامی در میبد با مدهای غربی حراج می‌شود+عکس


چندی است که عرضه البسه نامتعارف غربی و ضد فرهنگی دربرخی از فروشگاههای میبد به چشم می خورد که لزوم نظارت بیشتر و جدی تر مسئولین شهر را جهت جمع آوری وجلوگیری از عرضه این البسه و برخورد با متخلفین را می طلبد.

به گزارش "میبدخبر"؛ پوشش از مولفه های با اهمیت است که در جوامع ارزشی و اخلاق محور همواره مورد توجه بوده است و ایران نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.
با نگاهی اجمالی به بازار فروش پوشاک به روشنی پی می بریم که بازار ایران در حوزه عرضه با ضعف هایی جدی مواجه است.
شاید تلخ و تاسف آور به نظر برسد اما واقعیت این است که هجمه فرهنگی دشمن در برخی از پوشاک فروشی ها به عینه مشاهده می شود .شال های کم عرض،لباس های بی دکمه،روسری های کوچک،پارچه های بدن نما،نقش بستن شخصیت های کارتونی هالیوودی بر روی برخی از مانتوها،البسه منقوش به تصاویر غیراسلامی و نوشته‌های نامتعارف غربی و ضد فرهنگی تنها بخشی از لباس هایی  به شمار می رود که بعضا در برخی از واحد های صنفی فروش البسه مشاهده می شود.
به تعبیری باید گفت بازار البسه ،آنچنان که باید اسلامی-ایرانی نیست زیرا اساسا برخی از پوشش ها نه با ایرانیت و نه با اسلامیت سنخیتی دارد.
چندی است که عرضه این البسه دربرخی از فروشگاههای میبد نیز به چشم می خورد که لزوم نظارت بیشتر و جدی تر مسئولین شهر را جهت جمع آوری وجلوگیری از عرضه این البسه و برخورد با متخلفین را می طلبد.

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.