Skip to Content


هیچ قدمی نیست که در راه نماز جمعه برداشته شود مگر آنکه خدا بدن آن را بر آتش حرام می سازد


عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خطبه نماز جمعه میبد ، با یادآوری سالگرد نمازجمعه بعد از انقلاب اسلامی به پیشگامی شهرستان میبد در برگزاری نمازجمعه حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتند : نمازجمعه منسجم سراسری در کشور در پنجم مرداد و با امامت عالم بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی سر آغازی بود و باید این فریضه باشکوه اجتماعی و سیاسی که بزرگان و عالمان این مشعل عبادی را فروزان نگه داشتند حفظ کنیم.

به گزارش " میبد خبر"؛ به نقل از " میبد آدینه "، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خطبه نماز جمعه میبد ، با یادآوری سالگرد نمازجمعه بعد از انقلاب اسلامی به پیشگامی شهرستان میبد در برگزاری نمازجمعه حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتند : نمازجمعه منسجم سراسری در کشور در پنجم مرداد و با امامت عالم بزرگ مرحوم آیت الله طالقانی سر آغازی بود و باید این فریضه باشکوه اجتماعی و سیاسی که بزرگان و عالمان این مشعل عبادی را فروزان نگه داشتند حفظ کنیم.

کارکردهای نمازجمعه

آیت الله اعرافی سپس به کارکردهای نمازجمعه پرداختند و با بیان اینکه نمازجمعه به دلیل اینکه مرتب از ۲ رکعت نماز در پیشگاه خدا و ۲ خطبه الهام بخش و درس آموز است از کارکردهای متعددی برخوردار است.

۱-  ذات نمازجمعه یک عبادت است که انسان ها را به خدا وصل می  کند این نیایش در پیشگاه خدا و این سر به آسمان حق ساییدن آن هم در جمع و در میعادگاه ارتباط با خدا مهمترین فلسفه و روح نمازجمعه است؛ نمازجمعه اجتماع باشکوهی است که مومنان در صف های به هم پیوسته با قلب های به هم گره خورده سر بر آستان خدا می سایند و عبودیت خدا را در جهان جلوه گر می کنند بنابراین روح نمازجمعه عبادت ، نیایش و جلوه گر ساختن عبادت خدا در جامعه است.

۲- نمازجمعه از روح اجتماعی برخوردار است و ذات نمازجمعه اجتماعی و مولد روح هماهنگی و هم افزایی میان مردم است؛ نمازجمعه پایگاهی است که مومنان را به  هم گره می زند دلها و قلب ها را باید به هم نزدیک کند و صف های  متصل به هم به وجود بیاورد.

۳- نمازجمعه جایی است که هم آوایی و هم اندیشی سیاسی در برابر حوادث و وقایع و دشمنی های بیگانگان باید به وجود بیاورد.

۴- جایگاه نمازجمعه ، جایگاه دانش و معرفت دینی و آگاهی های اجتماعی و سیاسی است؛ نمازجمعه به تعبیر مقام معظم رهبری قرارگاه فرهنگی و میعادگاه ارزشهای الهی است که باید نسل جوان جامعه را مورد توجه قرا دهد و میعادگاه انسان های مومن و جوانان پرشور و زنان و مردان خداجو باشد ؛ این جایگاه رفیع نمازجمعه است خطبه های نمازجمعه باید پمپاژ کننده خون معرفت و آگاهی و بصیرت به جامعه باشد و اجتماع نمازجمعه باید تولید کننده وحدت ایمانی و آرمانی و تقویت کننده مبانی اسلام ناب و انقلاب اسلامی باشد این جایگاه باید روزبه  روز ارتقاء پیدا کند.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...