Skip to Content

مدیر بیمارستان میبد:


مدیر بیمارستان میبد بیان داشت: اولویت در مراکز درمانی انجام خدمت بی منت و سرعت بخشی به درمان بیماران در کنار خدمت با کیفیت است.

ذبیح الله برجسته مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به حواشی ایجاد شده پیرامون برگزاری جشن تولد در کلینیک تخصصی بیمارستان در پاسخ به سؤال خبرنگار میبد خبر گفت: اولویت در مراکز درمانی انجام خدمت بی منت و سرعت بخشی به درمان بیماران در کنار خدمت با کیفیت است.
 
وی در رابطه با موضوع برگزاری جشن تولد اظهار داشت: در واقع این کار یک اقدام فردی بوده و به هیچ وجه با هیچ مسئولی از قبل هماهنگ نشده است و در این رابطه شکایاتی از سوی شهروندان محترم ومراجعین به درمانگاه مطرح شده که توسط واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان جمع بندی وبا توجه به درخواست دانشگاه به واحدهای مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  ارسال شده است همچنین در این رابطه جلساتی برگزار شده و تصمیاتی گرفته شده است و قطعا دیگر شاهد چنین اقداماتی در بیمارستان نخواهیم بود.
 
مدیر بیمارستان میبد افزود: از نظر ما و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به هیچ وجه این اقدام در ساعت رسمی کار درمانگاه قابل پذیرش نبوده و از مسئول کلینیک خواسته شده که به روشنی از شهروندان عذرخواهی نماید ، چرا که اولویت اول وزارت بهداشت وطرح تحول سلامت درمان با کیفیت ودرخور شان مردم شریف می باشد.
 
برجسته در پایان تصریح داشت: ما برای انجام وظایف خود بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت وخدمت بدون منت به مردم ادای تکلیف میکنیم .البته معتقد هستیم که مجموعه  همکاران وپرسنل درمانی بیمارسنان نیز با توجه به خستگی شدید جسمی و روحی نیاز به برنامه های شاد وتفریحی دارند که این برنامه ها باید در غیر ساعت کاری وبا هماهنگی واحد روابط عمومی انجام پذیرد.که دراین زمینه گامهای بسیار خوبی توسط واحد رفاهی بیمارستان برداشته شده است.
 
انتهای پیام/ادرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

چهره واقعی آمریکا در پیمان شکنی در جهان آشکار شد
مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:بیست و سومین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری کودک خردسال در یزد انجام شد.
بیست و پنجمین سفر کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)، حرکت خود را از محل بیت الرضا(ع) بافق آغاز کرد.