Skip to Content

آیت ا... اعرافی


امام جمعه محترم شهرستان در خطبه های کوتاه نماز عید قربان به ایراد مطالبی پرداخت : در خطبه اول نماز با اشاره به ایات 100 تا110 سوره مبارک صافات به تبییین ارزش عمل والای پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم خلیل (ع) پرداخت و در خطبه دوم فهرست وار راههای مقابله با فشار اقتصادی را برشمرد

درروز عید بزرگ اضحی -عید قربان- و با حضور خیل کثیر مردم متدین میبدساعت 8:30صبح نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله اعرافی درمصلای بزرگ آیت الله اعرافی(ره) اقامه گردید. امام جمعه محترم شهرستان در خطبه های کوتاه این نماز به ایراد مطالبی پرداخت: در ابتدای خطبه اول نماز ضمن تقدیر و تشکر از مردم به دلیل عرض ارادت به حضرت محمد (ص) از جوانان بعنوان کسانی که جرقه  هفته پیامبر اعظم اسوه حسنه را در میبد زدند و با انجام برنامه های مختلف این هفته را پاس داشتند تشکر ویژه نمود و در ادامه با اشاره به ایات 100 تا110 سوره مبارک صافات به تبییین ارزش عمل والای پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم خلیل (ع) پرداخت و در خطبه دوم فهرست وار راههای مقابله با فشار اقتصادی را اینگونه برشمرد: 1- جدا شدن از اقتصاد نفتی در تدوین بودجه 2- قطع واردات غیر ضروری و تولید نیازهای استراتژیک در داخل 3- حمایت ویژه از صادرات 4- حمایت از صنعت و تولید 5- اجرای صحیح اصل44 و اعتماد به بخش خصوصی در واگذاری مسئولیت اقتصادی 6-کاهش مصرف البته نه به معنای ریاضت بلکه به معنای کاهش مصرف مصارف غیر ضرور در زندگی و خاصه در دولت 7-کنترل بازار و قیمت ها از سوی مسئولین و توجه به قشر ضعیف جامعه 8- همبستگی دولت و ملت و نیز یک دلی سران سه قوه و باور این مطلب که ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید در جنگ گوش به فرمان فرمانده بود و لحظه ای از اوامر ایشان تخطی کنیم شکست خواهیم خورد. به دلیل تقارن عید سعید قربان با روز جمعه و اقامه نماز عید این هفته نیز نماز جمعه اقامه نگردید.  رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

چهره واقعی آمریکا در پیمان شکنی در جهان آشکار شد
مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:بیست و سومین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری کودک خردسال در یزد انجام شد.
بیست و پنجمین سفر کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)، حرکت خود را از محل بیت الرضا(ع) بافق آغاز کرد.