Skip to Content


نقشه: خشکسالی بسیار شدید میبد در سال94


نقشه پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور نشان دهنده میزان خشکسالی شدید استان یزد و خشکسالی بسیار شدید شهرستان میبد می باشد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.