Skip to Content


نظر مراجع تقلید پیرامون روزه با احتمال ضرر جسمی


کسی که روزه گرفتن برایش ضرر دارد همانند مریضی که روزه گرفتن سبب تشدید بیماری او می شود؛ و یا می ترسد که روزه برایش ضرر داشته باشد یا بر اثر آن مریض شود، چه وظیفه ای دارد؟

کسی که روزه گرفتن برایش ضرر دارد همانند مریضی که روزه گرفتن سبب تشدید بیماری او می شود؛ و یا می ترسد که روزه برایش ضرر داشته باشد یا بر اثر آن مریض شود، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ مراجع عظام تقلید به این سئوال :

آیت الله العظمی خامنه ای: کسی که می‌داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست بلکه حرام است، خواه این یقین و خوف از تجربه‌ی شخصی حاصل شده باشد یا از گفته‌ی پزشک امین یا از منشأ عقلایی دیگر. 1

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: کسى که مى داند روزه براى او ضرر دارد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، همچنین اگر یقین ندارد امّا احتمال قابل توجّهى مى دهد که روزه براى او ضرر دارد، خواه این احتمال از تجربه شخصى حاصل شده باشد یا از گفته طبیب. 2

آیت الله العظمی سیستانی: اگر انسان یقین یا اطمینان داشته باشد كه روزه برایش ضرر قابل توجّهی دارد (ضرری که معمولاً تحمّل نمی‌شود) یا اینکه چنین ضرری را احتمال بدهد و از آن احتمال، ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر افراد عاقل بجا باشد، واجب نیست روزه بگیرد؛ بلكه اگر آن ضرر موجب هلاكت و مرگ یا جنایت بر نفس - مثل نقص عضو - شود، روزه گرفتن برای او حرام است و در واجب نبودن روزه فرقی نیست که روزه موجب پیدایش بیماری و ضرر قابل توجّه گردد یا موجب شدیدتر شدن آن یا طولانی شدن دوره درمان آن گردد.3  

آیت الله العظمی وحید خراسانی: اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر قابل اعتنا دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او عقلايى باشد، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد باطل است، مگر در صورتى كه ضرر نداشته و قصد قربت كرده باشد.4
----------------------
منابع:
1. رساله آموزشی.
2. رساله توضیح المسائل،‌ مساله 1464.
3. رساله توضیح المسائل،‌ مساله ۱۹۱۴.
4. رساله توضیح المسائل،‌ مساله ۱۷۵۲.




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.