Skip to Content


نتانیاهو:اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند!


عدم مرزبندی مشخص و نداشتن حدود و ثغور، در مواردی خود موجب افشاشدن ماهیت این جریان شده است به صورتی که برخی از بیگانگان به صراحت خود را حامی اصلاح طلبان ایران دانسته و معتقدند با تقویت و حمایت از این جریان می توانند در مقابل نظام حمهوری اسلامی ایران بایستند. به گزارش "میبدخبر"ا به نقل از  عصر سیاست ، یکی از موضوعاتی که در خصوص جریان اصلاحات همیشه مورد توجه بوده است موضوع عدم وجود مرزبندی مشخص این جریان است. مرزبندی که یکی از ابتدایی ترین شاخصه برای جریان های سیاسی است که با تمسک به آن شاخصه ها فرد بتواند خود را عضوی از آن جریان و یا جبهه بداند. جریان اصلاحات یکی از جریان های سیاسی کشور است که عده ای تشکیل آن را به دوم خرداد و عده ای به خیلی قبل تر نسبت می دهند اما آنچه که مسلم است این جریان با ادبیات خاص و اقدامات خاص خود در این سال ها همیشه مورد توجه بوده است که شاخص ترین این اقدامات را می توان در جریان فتنه 88 یافت که در آن اصلاح طلبان در تکرار اقدامات خود برای خروج از حاکمیت، فتنه بزرگتری نسبت به مجلس ششم و فتنه 78 را در پیش گرفتند. یکی از موضوعاتی که از عدم مرزبندی مشخص در این جریان ناشی می شود، را می توان این موضوع دانست که هرکسی می تواند خود را اصلاح طلب بداند به صورتی که از بسیاری از معاندان خارج نشین و اپوزیسیون و سلطنت طلبان و دلبستگان پهلوی تا معاندان و فتنه گران داخلی خود را اصلاح طلب می دانند که البته این موضوع بدین معنا نیست که هیچ فرد سالمی در این جریان نیست. انچه که در خصوص این موضوع مورد توجه است این موضوع که از اصلاح طلبی چیزی بیش از یک پوسته باقی نمانده است و در زیر این پوسته بسیاری از جریان ها، گروه ها ، جناح ها و افرادی جای گرفته اند که سابقه عناد آن ها با اصل نظام و انقلاب اسلامی بر همگان مشخص است. در همین راستا بسیاری از گروه ها از لیبرال ها و تکنوکرات ها، سلطنت طلبان و فراریان از کشور گرفته و تا جدیدتر فتنه گر خود را پیرو مشی اصلاحات می دانند که این موضوع گویای آن است که از مشی اصلاح طلبی چیزی جز پوسته ای باقی نمانده که اگر این پوسته کنار رود ماهیت این جریان برای همگان روشن می شود. این عدم مرزبندی مشخص و نداشتن حدود و ثغور، در مواردی خود موجب افشاشدن ماهیت این جرین شده است به صورتی که برخی از بیگانگان به صراحت خود را حامی اصلاح طلبان ایران دانسته و معتقدند با تقویت و حمایت از این جریان می توانند در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بایستند. در جریان فتنه ۸۸ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس تاکید می کند «اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند!» و شیمون پرز، رئیس‌ رژیم کودک کش صهیونیستی نیز گفته است: «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند!». (لینک کامل خبر)

عدم مرزبندی مشخص و نداشتن حدود و ثغور، در مواردی خود موجب افشاشدن ماهیت این جریان شده است به صورتی که برخی از بیگانگان به صراحت خود را حامی اصلاح طلبان ایران دانسته و معتقدند با تقویت و حمایت از این جریان می توانند در مقابل نظام حمهوری اسلامی ایران بایستند.

به گزارش "میبدخبر"ا به نقل از عصر سیاست، یکی از موضوعاتی که در خصوص جریان اصلاحات همیشه مورد توجه بوده است موضوع عدم وجود مرزبندی مشخص این جریان است. مرزبندی که یکی از ابتدایی ترین شاخصه برای جریان های سیاسی است که با تمسک به آن شاخصه ها فرد بتواند خود را عضوی از آن جریان و یا جبهه بداند.

جریان اصلاحات یکی از جریان های سیاسی کشور است که عده ای تشکیل آن را به دوم خرداد و عده ای به خیلی قبل تر نسبت می دهند اما آنچه که مسلم است این جریان با ادبیات خاص و اقدامات خاص خود در این سال ها همیشه مورد توجه بوده است که شاخص ترین این اقدامات را می توان در جریان فتنه 88 یافت که در آن اصلاح طلبان در تکرار اقدامات خود برای خروج از حاکمیت، فتنه بزرگتری نسبت به مجلس ششم و فتنه 78 را در پیش گرفتند.

یکی از موضوعاتی که از عدم مرزبندی مشخص در این جریان ناشی می شود، را می توان این موضوع دانست که هرکسی می تواند خود را اصلاح طلب بداند به صورتی که از بسیاری از معاندان خارج نشین و اپوزیسیون و سلطنت طلبان و دلبستگان پهلوی تا معاندان و فتنه گران داخلی خود را اصلاح طلب می دانند که البته این موضوع بدین معنا نیست که هیچ فرد سالمی در این جریان نیست.

انچه که در خصوص این موضوع مورد توجه است این موضوع که از اصلاح طلبی چیزی بیش از یک پوسته باقی نمانده است و در زیر این پوسته بسیاری از جریان ها، گروه ها ، جناح ها و افرادی جای گرفته اند که سابقه عناد آن ها با اصل نظام و انقلاب اسلامی بر همگان مشخص است.

در همین راستا بسیاری از گروه ها از لیبرال ها و تکنوکرات ها، سلطنت طلبان و فراریان از کشور گرفته و تا جدیدتر فتنه گر خود را پیرو مشی اصلاحات می دانند که این موضوع گویای آن است که از مشی اصلاح طلبی چیزی جز پوسته ای باقی نمانده که اگر این پوسته کنار رود ماهیت این جریان برای همگان روشن می شود.

این عدم مرزبندی مشخص و نداشتن حدود و ثغور، در مواردی خود موجب افشاشدن ماهیت این جرین شده است به صورتی که برخی از بیگانگان به صراحت خود را حامی اصلاح طلبان ایران دانسته و معتقدند با تقویت و حمایت از این جریان می توانند در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بایستند.

در جریان فتنه ۸۸ بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس تاکید می کند «اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند!» و شیمون پرز، رئیس‌ رژیم کودک کش صهیونیستی نیز گفته است: «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند!».(لینک کامل خبر)
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.