Skip to Content

موسسه آمریکایی بروکینگز:


آگاهی از شدت واقعی عکس العمل ایران در برابر حمله دشمن دشوار است. با این وجود حملات ویروسی و هواپیماهای بدون سرنشین بیان گر این علامت اند: ایران را دست کم نگیرید.

در یکی از گزارش های اخیر مؤسسه بروکینکز، عنوان شد:ایرانی ها و متحد آن ها حزب الله در حال ارسال پیام های هشدار دهنده در خصوص چگونگی جنگ آتی در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل هستند. این پیام ها به صورت نامحسوس نبوده و تهران قصد دارد تا در برابر هرگونه حمله ای علیه تأسیسات هسته ای اش با ضربه زدن به متحدان آمریکا در منطقه و آسیب رساندن به حساس ترین تأسیسات نفتی و هسته ای آن ها دست به مقابله به مثل بزند. به گزارش این مؤسسه، هر دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در صورتی که ایران از توسعه زرادخانه هسته ای خود دست بر ندارد و برنامه غنی سازی اش را متوقف نکند، ایران را به اقدام نظامی تهدید می کنند. ایران نیز مدت زمانی طولانی است که تهدید به مقابله به مثل را در صورت حمله آمریکا، رژیم اسرائیل و یا هر دو به طور برجسته و قاطعانه اعلام کرده است. در این گزارش مؤسسه بروکینگز مدعی بازگو کردن برخی از برنامه های ایران برای در پیش گرفتن اقدامات یادشده است و در این خصوص به حمله سایبری 15 آگوست به شرکت عظیم نفتی آرامکو در عربستان اشاره می کند که به گفته لئون پانتا، وزیر خارجه آمریکا، در پی چنین اقدامی 30 هزار پایگاه رایانه ای عرضه و جایگزین شد. پانتا مستقیماً ایران را به انجام چنین عملی متهم نکرد، اما دیگر مقامات آمریکا تهران را نشانه گرفتند. همچنین پانتا ادعا کرد "ایران تلاشی هماهنگ و دسته جمعی برای استفاده از فضای سایبری به نفع خود را پذیرفته است". این مؤسسه آمریکایی در ادامه به حمله ویروسی دیگری به شرکت گاز طبیعی راس گس در قطر اشاره می کند که چند روز پس از حمله سایبری به شرکت آرامکو اتفاق افتاد. به گفته پانتا این دو حمله سایبری احتمالاً تا به امروز مخرب ترین حمله به بخش خصوصی بوده اند. وی ادعا کرد هیچ یک از دو حمله یادشده مستقیماً متوجه سیستم های رایانه ای آرامکو و راس گس نبوده، بلکه سیستم های مدیریتی را هدف قرار داده است. در ادامه این گزارش نوشته شده است که حزب الله نیز در ششم ماه اکتبر، در ادامه حملات سایبری، با به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین وارد میدان شد. هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی از لبنان به سمت جنوب اسرائیل هدایت شدند که به گفته مقامات سپاه ایران در مصاحبه با روزنامه العربیه، رآکتور هسته ای رژیم اسرائیل در دیمونا را هدف قرار داده بود. حسن نصرالله، رهبر حزب الله نیز در سخنرانی اش از گرفتن اعتبار برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد و به رژیم اسرائیل هشدار داد که پهپادهای بیش تری را به آسمان اسرائیل خواهد فرستاد ژنرال آویو کوچاوی، رئیس سازمان اطلاعات ارتش رژیم اسرائیل، تعداد راکت ها و موشک های حزب الله که برای هدف قرار دادن اسرائیل در دستند را حدود 80 هزار عدد برآورد کرده است. پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در ششم اکتبر نیز با این هدف بود که چنان چه ایران هدف حمله قرار گیرد، ایران و حزب الله دیمونا را به عنوان هدف حملات موشکی به حساب می آورند. به گزارش بروکینگز ارزیابی ظرفیت های ایران برای وارد آوردن آسیب های اساسی به صنایع نفتی عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس از طریق حملات سایبری، برای بیگانگان مشکل می نماید. ایران تا به امروز تازه واردی نسبی بوده و اغلب به عنوان یک قربانی محسوب شده است. همچنین ارزیابی توانایی های ایران و رژیم اسرائیل برای نفوذ به دفاع ضد موشکی رژیم صهیونیستی مشکل است. بروکینگز در ادامه می نویسد دفاع ضد موشکی رژیم اسرائیل در سایه کمک های نظامی آمریکا و نبوغ رژیم اسرائیل، از بهترین دفاع های ضد موشکی در جهان است. از این رو، آگاهی از شدت واقعی عکس العمل ایران در برابر حمله دشمن دشوار است. با این وجود حملات ویروسی و هواپیماهای بدون سرنشین بیان گر این علامت اند: ایران را دست کم نگیرید. در یکی از گزارش های اخیر مؤسسه بروکینکز، عنوان شد:ایرانی ها و متحد آن ها حزب الله در حال ارسال پیام های هشدار دهنده در خصوص چگونگی جنگ آتی در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل هستند. این پیام ها به صورت نامحسوس نبوده و تهران قصد دارد تا در برابر هرگونه حمله ای علیه تأسیسات هسته ای اش با ضربه زدن به متحدان آمریکا در منطقه و آسیب رساندن به حساس ترین تأسیسات نفتی و هسته ای آن ها دست به مقابله به مثل بزند. به گزارش این مؤسسه، هر دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در صورتی که ایران از توسعه زرادخانه هسته ای خود دست بر ندارد و برنامه غنی سازی اش را متوقف نکند، ایران را به اقدام نظامی تهدید می کنند. ایران نیز مدت زمانی طولانی است که تهدید به مقابله به مثل را در صورت حمله آمریکا، رژیم اسرائیل و یا هر دو به طور برجسته و قاطعانه اعلام کرده است. در این گزارش مؤسسه بروکینگز مدعی بازگو کردن برخی از برنامه های ایران برای در پیش گرفتن اقدامات یادشده است و در این خصوص به حمله سایبری 15 آگوست به شرکت عظیم نفتی آرامکو در عربستان اشاره می کند که به گفته لئون پانتا، وزیر خارجه آمریکا، در پی چنین اقدامی 30 هزار پایگاه رایانه ای عرضه و جایگزین شد. پانتا مستقیماً ایران را به انجام چنین عملی متهم نکرد، اما دیگر مقامات آمریکا تهران را نشانه گرفتند. همچنین پانتا ادعا کرد "ایران تلاشی هماهنگ و دسته جمعی برای استفاده از فضای سایبری به نفع خود را پذیرفته است". این مؤسسه آمریکایی در ادامه به حمله ویروسی دیگری به شرکت گاز طبیعی راس گس در قطر اشاره می کند که چند روز پس از حمله سایبری به شرکت آرامکو اتفاق افتاد. به گفته پانتا این دو حمله سایبری احتمالاً تا به امروز مخرب ترین حمله به بخش خصوصی بوده اند. وی ادعا کرد هیچ یک از دو حمله یادشده مستقیماً متوجه سیستم های رایانه ای آرامکو و راس گس نبوده، بلکه سیستم های مدیریتی را هدف قرار داده است. در ادامه این گزارش نوشته شده است که حزب الله نیز در ششم ماه اکتبر، در ادامه حملات سایبری، با به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین وارد میدان شد. هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی از لبنان به سمت جنوب اسرائیل هدایت شدند که به گفته مقامات سپاه ایران در مصاحبه با روزنامه العربیه، رآکتور هسته ای رژیم اسرائیل در دیمونا را هدف قرار داده بود. حسن نصرالله، رهبر حزب الله نیز در سخنرانی اش از گرفتن اعتبار برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد و به رژیم اسرائیل هشدار داد که پهپادهای بیش تری را به آسمان اسرائیل خواهد فرستاد. ژنرال آویو کوچاوی، رئیس سازمان اطلاعات ارتش رژیم اسرائیل، تعداد راکت ها و موشک های حزب الله که برای هدف قرار دادن اسرائیل در دستند را حدود 80 هزار عدد برآورد کرده است. پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در ششم اکتبر نیز با این هدف بود که چنان چه ایران هدف حمله قرار گیرد، ایران و حزب الله دیمونا را به عنوان هدف حملات موشکی به حساب می آورند. به گزارش بروکینگز ارزیابی ظرفیت های ایران برای وارد آوردن آسیب های اساسی به صنایع نفتی عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس از طریق حملات سایبری، برای بیگانگان مشکل می نماید. ایران تا به امروز تازه واردی نسبی بوده و اغلب به عنوان یک قربانی محسوب شده است. همچنین ارزیابی توانایی های ایران و رژیم اسرائیل برای نفوذ به دفاع ضد موشکی رژیم صهیونیستی مشکل است. بروکینگز در ادامه می نویسد دفاع ضد موشکی رژیم اسرائیل در سایه کمک های نظامی آمریکا و نبوغ رژیم اسرائیل، از بهترین دفاع های ضد موشکی در جهان است. از این رو، آگاهی از شدت واقعی عکس العمل ایران در برابر حمله دشمن دشوار است. با این وجود حملات ویروسی و هواپیماهای بدون سرنشین بیان گر این علامت اند: ایران را دست کم نگیرید. منبع :رویداد



رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

امام رضا (ع) به بهداشت بسیار اهتمام می‌ورزید و افزون بر بهداشت دهان و دندان، از عطر و گلاب نیز استفاده می‌کرد تا خوشبو باشد.
محقق طب اسلامی در چهارمحال و بختیاری گفت: در فصل پاییز به دلیل سرمای هوا بیماری‌های عصبی بیشتر خود را نشان می‌دهند که استفاده از گیاه دارویی «توتنک» برای مقابله با این بیماری‌ها توصیه می‌شود.
بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از ته دیگ سیب زمینی برشته شده، گفت: ته‌دیگ سیب زمینی در صورت طبخ نامناسب سرطان‌زا می‌شود.