Skip to Content


موشن گرافیک/ تحریف امام!


مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست. دانلود فیلم:موشن گرافیک تحریف امام خمینی(ره)

دانلود فیلم:موشن گرافیک تحریف امام خمینی(ره)


Loading the player...

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...