Skip to Content

زباله های رها شده؛

مصیبت زباله های متعفن و رها شده/ زشت نما شدن محله بارجین + تصاویر


نبود سطل زباله در محله بارجین موجب انباشت حجم بسیای از زباله کنار دیوارهای معابر شده که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است و وجود این حجم زباله های رها شده در گوشه و کنار بیانگر این است که جمع آوری آن علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به توجه متولیان خدمات شهری دارد.

به گزارش "میبد خبر"؛  بی توجهی به جمع آوری زباله های رها شده در محله بارجین علاوه بر بوی تعفن آور که باعث آزار و اذیت ساکنین می شود موجب پخش زباله ها در سطح معابر و کوچه ها و گسترش بیماری ناشی از حضور حیوانات موذی و ولگرد خواهد شد. جمع آوری و دفع زباله های شهری یکی از وظایف مدیریت شهری و شهرداری هاست که با نصب سطل زباله در کوچه ها، خیابان ها و محلات سطح شهر و جمع آوری زودهنگام ابتدای ترین وظیفه خود را در قبال شهر و شهروند بجای آورده باشند.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.