Skip to Content

جوابیه دانشگاه آیت الله حائری درباره:

مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط...!!!


پیرو درج مطلبی با عنوان" مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط مسئولان دانشگاه یزد" در برخی رسانه ها جوابیه زیر توسط روابط عمومی دانشگاه آیت الله حائری میبد جهت تنویر افکار عمومی ارسال می گردد

میبد خبر

پیرو درج مطلبی با عنوان" مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط مسئولان دانشگاه یزد" در برخی رسانه ها جوابیه زیر توسط روابط عمومی دانشگاه آیت الله حائری میبد جهت تنویر افکار عمومی ارسال می گردد.

در پاسخ به مطالب ذکر شده در نامه نکات زیر را به استحضار می­رساند:

  1. هرچند دغدغه استاد محترم کاملاً به حق است، اما ادعای ایشان مبنی بر بی تفاوتی مسئولین دانشگاه میبد در قبال نشریه بی انصافی است. بهتر بود ایشان که در دانشگاه حضور دارند، قبل از انتشار نامه در رسانه ها، به مسئولین نشریه مراجعه و از اقدامات انجام شده، اطلاع می­یافتند، ضمن این که اکثر اساتید از تلاشهای فراوانی که برای حفظ نشریه از زمان انفکاک رسمی دانشگاه میبد از دانشگاه یزد صورت گرفته اطلاع دارند، که مکاتبات آن موجود است تا جایی که در ذیل یکی از مکاتبات، ریاست وقت دانشگاه یزد تعلق نشریه به دانشگاه میبد را تأیید کرده است. لذا مطمئنیم که با تعاملی که بین دو دانشگاه وجود دارد، ریاست دانشگاه یزد نشریه را مانند رشته ها و اموال دانشگاه که شرعاً و قانوناً متعلق به دانشگاه میبد است اسماً و رسماً انتقال خواهند داد. زیرا استثناء نشریه بدون وجاهت است، اما از آنجا که انتقال اموال مادی و معنوی یک دستگاه به دستگاه دیگر مستلزم طی کردن روند خاص اداری است، انشاءالله در فرصت مقتضی انجام خواهد شد.
  2. اقدام صورت گرفته توسط مسئولین دانشگاه یزد در خصوص معرفی مدیر مسئوول جدید نیز به معنای انتقال نشریه از دانشگاه میبد نیست، تا فاجعه ای رخ داده باشد، البته در مورد قانونی بودن انتخاب مدیر مسئول به شیوه انجام شده، توسط دانشگاه یزد نیاز به تحقیق کارشناسی است که کمیته ای متشکل از کارشناسان حقوقی و مطبوعاتی در حال بررسی آن می باشند.

در پایان به همه مردم شریف شهرستان میبد بویژه دانشگاهیان عزیز اطمینان می­دهیم که مسئولین دانشگاه تمام همت خود را برای دفاع از کلیه حقوق دانشگاه در همه زمینه ها به کار خواهند  بست.

روابط عمومی دانشگاه میبد آمادگی خود را برای انتشار گزارش مبسوط اقدامات انجام شده در خصوص نشریه کتاب قیم ، و  ارائه مستندات قابل انتشار مبنی بر صحت ادعای دانشگاه در خصوص مالکیت نشریه در فرصت مقتضی اعلام می­دارد.

   با آرزوی توفیق الهی

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه آیت الله حایری میبد

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.