Skip to Content

حس گمنامی؛

مراسم این هفته حـس گمنـــامے باروایتگری جناب آقای محمدرضا مشایخ/ پوستر


حـس گمنـــامے این هفته باروایتگری جناب آقای محمدرضا مشایخ ساعت 20:45 در سالن شهدا برگزار می شود.

"میبد خبر

 مراسم حـس گمنـــامے این هفته باروایتگری جناب آقای محمدرضا مشایخ چهارشنبه مورخ 95/6/10 ساعت 20:45 در سالن شهدای بسیج شهرداری برگزار می شود.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.