Skip to Content


مجوز بیمه ساختمانهای مسکونی و تجاری شهر در شورای اسلامی شهر میبد به تصویب رسید


بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر میبد، ساختمان های مسکونی و تجاری بیست و هفت هزار خانوار میبدی برای مدت یکسال با صرف هزینه ای به مبلغ یک میلیارد ریال زیر پوشش بیمه خواهد رفت.

به گزارش میبدخبر، در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان نود و نه شورای اسلامی شهر میبد، مجوز بیمه ساختمان های مسکونی و تجاری که مسئولیت آن به استناد بند چهارده ماده پنجاه و پنج قانون بر عهده شهرداری  گذاشته شده است، صادر گردید.

بر اساس این مصوبه، شهرداری برای پوشش یک ساله بیست و هفت هزار خانوار میبدی به مبلغ یک میلیارد ریال اقدام خواهد کرد.
 
انتهای پیام/
احسان دست براوردهرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.