Skip to Content


لذت برف بازی در یک روز برفی استان کویری یزد


بارش برف در استان کویری یزد رخ دیگرگونه ای به چهره کویری یزد داد و مردم یزد شادتر از گذشته روز برفی خود را آغاز کردند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.