Skip to Content

حراست آموزش و پرورش میبد:

فیلم "50کیلو آلبالو" تا رسیدن فیلم بعدی همچنان پخش خواهد شد!


این درحالیست که موحدی رییس آموزش و پرورش میبد روز گذشته در گفتگو با خبرنگار میبدخبر، از توقف این فیلم و اظهار بی اطلاعی از محتوای آن و غیر تعمدی بودن پخش این فیلم سخیف خبر داده بود!

به گزارش "میبدخبر"، علیزاده مسئول حراست آموزش و پرورش میبد در گفتگو با خبرنگار میبدخبر بیان داشت: تصمیم گرفته شده که این فیلم تا رسیدن فیلم بعدی همچنان پخش شود.

این درحالیست که موحدی رییس آموزش و پرورش میبد روز گذشته در گفتگو با خبرنگار میبدخبر، از توقف این فیلم و اظهار بی اطلاعی از محتوای فیلم و غیر تعمدی بودن پخش این فیلم سخیف خبر داده بود!

علیزاده همچنین در پاسخ به خبرنگار میبدخبر مبنی بر اینکه آیا واقعا این فیلم با چنین محتوایی ضرورت پخش شدن دارد و بر پخش نشدن آن اولویت دارد، بیان داشت: این فیلم دارای مجوز ارشاد است و مشکلات جامعه را نشان می دهد اما کمی تند است و بستگی دارد با چه دیدی به این فیلم نگاه کرد.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 2.5 stars out of 5.