Skip to Contentريیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میبد به منظور استفاده از مجازات‌های جایگزین، حکم به غرس 20 اصله درخت داد .

به گزارش میبد خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حمیدرضا زارع، رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میبد در این رابطه گفت: محکوم این پرونده از جهت بزه توهین به مأمورین دولتی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و به انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم گردیده بود.

وی با اشاره به عدم وجود ایراد و اعتراض موثری جهت نقض دادنامه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، افزود: با استناد به ماده 407 از قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن مردود اعلام نمودن واخواهی و با عنایت به رعایت اصل شخصی و فردی کردن مجازات ها و نظر به رضایت شاکی خصوصی، مجازات تعیین شده متناسب شخصیت متهم نبوده است.

این مقام قضایی از تبدیل مجازات 50ضربه شلاق به جزای نقدی یک میلیون ریالی خبر داد و اظهار کرد: در این راستا دادنامه غیابی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید کثیر والانتشار به لحاظ رعایت اصل فردی و شخصی کردن مجازات ها و اصل تناسب میان بزه و مجازات، مجازات انتشار حکم را به غرص 20 اصله درخت طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود با نظارت شهرداری، در معابر عمومی شهر و در فصل مناسب و نگهداری و آبیاری آنها به مدت یک سال محکوم گردیده که رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

  شایان ذکر است، تبدیل مجازات های فوق و استفاده از مجازات های تأدیبی جایگزین، با استناد به بند الف، پ و ت 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام گرفته است.

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

چهره واقعی آمریکا در پیمان شکنی در جهان آشکار شد
مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:بیست و سومین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری کودک خردسال در یزد انجام شد.
بیست و پنجمین سفر کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)، حرکت خود را از محل بیت الرضا(ع) بافق آغاز کرد.