Skip to Content

صبح امروز اتفاق افتاد

ضرب و شتم چند شهروند اردکانی توسط اتباع بیگانه


صبح امروز در یکشنبه بازار جنت آباد اردکان چند شهروند اردکانی در پی نزاع با چند تبعه خارجی مجروح وروانه بیمارستان شدند.

به گزارش میبد خبر به نقل از اردکان گویا ؛ صبح امروز در یکشنبه بازار جنت آباد تعدادی اقغانی  دستفروش برسر مکان استقرار با چندشهروند اردکانی  درگیر شده و با قفل فرمان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که مجروحین  روانه بیمارستان اردکان شدند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.