Skip to Content


شعری زیبا از کریم بیکی درباره سخنان اخیر امام خامنه ای


محمد وحید کریم بیکی، شاعر میبدی شعری زیبای زیر را درباره سخنان اخیر امام خامنه ای سروده است...

اگرچه فتنه هایی چون جمل در پیش رو داریم

یقین دارم که سالی چون عسل در پیش رو داریم

 

امیر عشق فرمان جهاد دیگری داده است

سخن کوتاه "اقدام" و "عمل" در پیش رو داریم

 

محمد وحید کریم بیکی (یاسین)
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...