Skip to Content

آیت الله اعرافی در جمع دانش آموزان استعدادهای درخشان میبد:

شرط اول برای داشتن آینده ی پرفروغ شناخت توانایی های درونی است


ما هنوز هم با قافله علم دنيا فاصله داريم و نسل امروز به ويژه مراكز آموزشي استعدادهاي درخشان بايد پرچمدار پيامهاي بزرگ علمي و ديني ايران اسلامي در عالم باشند.

به گزارش خبرنگار میبدخبر: آیت الله اعرافی با حضور در آموزشگاه راهنمایی استعدادهای درخشان شهرستان بعد از اقامه نماز ظهر در جمع دانش آموزان این آموزشگاه، با قدردانی از خدمات آموزش و پرورش در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي موفق در تعليم و تربيت دانش آموزان، خودباوري، اعتماد به نفس و تكيه بر اصالت ديني ، ملي و تاريخ گذشته و نگاه به آينده را از كليدهاي موفقيت دانش آموزان بيان كرد.

امام جمعه میبد با اشاره به اینکه مسئولیت انسان در دنیا و در پیشگاه خداوند با استعداد و توانایی علمی انسان گره خورده است افزود: همه ی عالم مخلوق خداست. اما انسان به دلیل دارا بودن عقل و استعداد مخاطب خدا قرار گرفته است. به همین دلیل هر اندازه که استعداد هرکس بیشتر باشد از جایگاه بلندتری برخوردار است و مسئولیت بیشتری دارد.

وی مسئولیت را به یک تیغ دو دم تشبیه کرد و خاطرنشان ساخت: اگر آدم با استعداد از استعدادش در راه خوب استفاده کرد، جایگاه او نیز بالاتر است. همین طور که اگر از این استعداد در راه بد استفاده شود عذاب او بیشتر است. بدانید که استعداد سرمایه است و اگر از این نعمت بد استفاده شود در آخرت بدترین جایگاه را برای فرد در بر خواهد داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  باتوجه به اینکه آینده با دستان دانش آموزان رقم خواهد خورد تصریح کرد: انسان های بزرگ، اثرگذار و نقش آفرین باید برخیزند و این با تلاش امروز شما گره خورده است.

وی یکی از شاه کلیدهای موفقیت انسان به ویژه در سنین نوجوانی را خودباوری و اعتماد به نفس دانست و تاکید کرد: اگر بخواهید آینده درخشانی داشته باشید از کلیدهای آن این است که توانایی ها و خودتان را باور کنید.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه شرط اول برای داشتن آینده ی پرفروغ فرد را شناخت توانایی های درونی دانست و افزود: باید توانایی های خود را باور کنید تا بتوانید قدم بردارید.

وی کلیدهای مهم موفقیت را همت بلند دانست و افزود: آدم های خوش استعدادی که همت ندارند، درجا می زنند. تصویر کردن افق های بزرگ و عزم رسیدن به قله های بلند لازمه ی موفقیت است.

آیت الله اعرافی اضافه نمود: برای پیشرفت تلاش مهم است. تلاش آنقدر مهم است که آدم های متوسط تلاش می کنند و از نظر نقش اجتماعی پررنگ تر اند اما برخی خوش استعدادها کم تلاش هستند و نقشی ندارند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پایان اعتماد به نفس شخصي و ملي ، ديني و اجتماعي و فرهنگي را دوبال پرواز هر انساني دانست و گفت : ما هنوز هم با قافله علم دنيا فاصله داريم و نسل امروز به ويژه مراكز آموزشي استعدادهاي درخشان بايد پرچمدار پيامهاي بزرگ علمي و ديني ايران اسلامي در عالم باشند.

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.