Skip to Content


سوتی‌گیری سایت میبدی گریبانگیر خودش شد! +تصویر


این سایت خبری در حالی اقدام به بزرگنمایی گاف سایت میبدخبر نموده که خود در همین نقل خبر، مرتکب گاف بزرگتری شده و از رئیس جدید اداره اطاعات میبد با نام “اسعدی” یاد کرده در حالیکه فامیل رئیس جدید اداره اطلاعات میبد “اسدی” است

یکی از سایتهای خبری شهرستان میبد با اشاره به خبری که سایت میبدخبر درباره تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید اداره اطلاعات میبد منتشر کرده، اصطلاحا اقدام به سوتی گرفتن از این سایت کرده و نوشته:

یکی از سایتهای خبری میبد خبر تودیع و معارفه روسای اداره اطلاعات را روی خروجی خود قرارداده بود و برای عکس صفحه اول خود عکس تلفیقی را انتخاب نموده بودکه سعی داشت برای انعکاس بهتر ، دو رئیس جدید و قدیم را در یک پلان نشان دهد ولی متاسفانه به جای عکس آقای اسعدی از عکس دکتر طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری استفاده نموده بود.

این سایت خبری در حالی اقدام به بزرگنمایی گاف سایت میبدخبر نموده که خود در همین نقل خبر، مرتکب گاف بزرگتری شده و از رئیس جدید اداره اطاعات میبد با نام "اسعدی" یاد کرده در حالیکه فامیل رئیس جدید اداره اطلاعات میبد "اسدی" است و اسعدی، فامیل رئیس سابق آموزش و پرورش میبد و نیز فامیل رئیس فعلی حمل و نقل شهرداری میبد است!

Image 1

البته این گونه اشتباهات هر از چند گاهی رخ می‌دهد و از همکاران گرانسنگ، این انتظار است که به جای بزرگ گردن این اشتباهات و به وجود آوردن فضای دلخوری و ناراحتی، به صورت خصوصی آن را تذکر دهند و به این نکته هم توجه کنند که قلمی که در دست همکارشان است، در دست خودشان نیز هست و ممکن است روزی اشتباه بچرخد.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.