Skip to Content


سارق 25 راس احشام ميبد دستگير شد


ماموران پليس آگاهي شهرستان ميبد استان يزد با انجام كار فني و اطلاعاتي موفق به شناسايي و دستگيري سارق 25 راس احشام شدند.

ماموران پليس آگاهي شهرستان ميبد استان يزد با انجام كار فني و اطلاعاتي موفق به شناسايي و دستگيري سارق 25 راس احشام شدند.
به گزارش میبدخبر، سرهنگ "ولي ا... حسين محمدي" بيان داشت: چندي پيش بود كه خبر سرقت 25 راس احشام از يك دامداري در حواشي شهر ميبد به دست ماموران پليس آگاهي رسيد و به همين منظور تحقيقات لازم در جهت شناسايي و دستگيري سارق آغاز شد.
فرمانده انتظامي شهرستان ميبد گفت: كارآگاهان پليس تحقيقات گسترده اي را در اين خصوص آغاز كردند و پس از چهره نگاري فرد سارق به اين نتيجه رسيدند كه متهم مورد نظر از افراد سابقه دار مي باشد.
وي ادامه داد: ماموران ژليس آگاهي، سارق به هويت "الف.ب" سابقه دار را شناسايي و دستگير كرده و به اداره پليس منتقل كردند؛ متهم در بازجويي هاي پليسي، به سرقت 25 راس احشام اعتراف كرد.
حسين محمدي يادآور شد: متهم با حكم مقام قضائي و با صدور قرار قانوني مناسب، روانه زندان شد




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.