Skip to Content

توسط دوستان مرحوم دانش روایت شد

روایت عجیب از پیکر مرحوم «حاج حسن دانش» در هنگامه غسل


وضعیت دلخراش پیکر «حاج حسن» بی اراده همه را گریه وا می داشت، همه جسم این قاری قرآن کبود شده بود اما یک چیز غیر طبیعی ذهنم را عجیب در گیر کرد

میبد خبر؛ پس از گذشت روزهای دلواپسی برای وضعیت نا معلوم «حاج حسن دانش» در سفر حج، دوستان و نزدیکان وی روزها را با خاطرات گذشته ای که با این قاری قرآنی داشتند سپری کردند تا اینکه پیکر بی جان و مطهر این قاری ممتاز که نفسش جهان اسلام را به وجد اورده بود به شهر بازگشت.

اما در لا به لای خاطرات و تعاریفی که از حاج حسن دانش در این روزها شد، روایت یکی از نزدیکان این مهاجر الی الله در خصوص پیکر آن مرحوم بسیار عجیب بود.

این دوست و همراه مرحوم حاج حسن دانش از زمان غسل این مرحوم روایت کرد و گفت: من بر پیکر مرحوم حسن دانش حاضر شدم، وضعیت دلخراش پیکر حاج حسن بی اراده همه را گریه وا می داشت، همه جسم این قاری قرآن کبود شده بود اما یک چیز غیر طبیعی ذهنم را عجیب در گیر کرد، همه ی پیکر حاج دانش کبود بود جز حد زیر حنجره تا سینه وی، به گونه ای که این قسمت از پیکر حاج حسن نورانیت خاصی داشت.

همین جا بود که فهمیدم تنها من متوجه این موضع نشدم و اطرافیان هم این اتفاق غیر طبیعی را معجزه قرآن می دانستند...

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.