Skip to Content


دولت دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد!


روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از انتخابات شعارهایی داد که به نظر می رسید غیر واقعی باشد و رهبری معظم هم متذکر شدند که شعاری بدهید که شرمنده ناتوانی از عمل به آن نباشید.

"میبدخبر"،روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از انتخابات شعارهایی داد که به نظر می رسید غیر واقعی باشد و رهبری معظم هم متذکر شدند که شعاری بدهید که شرمنده ناتوانی از عمل به آن نباشید.
به هر روی شعارها عملی نشدند و دولت  سعی کرد ضعف جدی مجموعه اقتصادی دولت را به جای تکیه بر «اقتصاد مقاومتی»، با سیاست خارجی برطرف کند؛ اتکا به وعده  های ناچیز دشمن تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور به جای این که مثلا سیاست خارجی را  مکمل اقتصاد مقاومتی کند، آن را جایگزین اقتصاد کرد و اینک که برجامی با همه امتیازات  و فرصت هایی که قربانی کرد، ارمغانی تقریباً هیچ دارد، دولت به زنگ حساب رسیده است و متأسفانه چیزی جز «انشاء» برای ارائه ندارد.
این ها چیزهایی است که همه مردم  می دانند  اما چیزی که باید به آن توجه فراوان داشت  «عنوان» این نوشته است: «دولتی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد». روشن است اگر کسی در وضعیتی قرار بگیرد که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، ممکن است که دست به مسائل خطرناکی بزند. به ویژه که کارکرد عمده برجام برای غرب، صرف نظر از مسائل هسته ای  و حیثیتی ایران، «برنامه نفوذ» بوده است.
نفوذ برای تسهیل اتفاق نهایی مورد نظر غرب؛ یعنی از بین بردن «امنیت» ایران پس از فشل کردن اقتصاد. اقتصاد را با تحریم دچار آسیب کردند و دولت به جای اقتصاد مقاومتی به سراغ اقتصاد تکیه بر دشمن و تکدی گری رفت و نتیجه آن رکود شدید و افزایش بی کاری و تعطیلی تولید داخلی و در کنار آن فساد هایی مانند «حقوق های نجومی و فساد 80 هزار میلیارد ریالی صندوق فرهنگیان و ...» بوده است.
اینک نوبت تخریب امنیت ایران  است  و این آسیب وقتی جدی تر می شود ک  وزرای معرفی شده نه تنها در این مدت اندک کاری از پیش نخواهند برد، بلکه مساله اصلی آسیب، اقتصاد بود و لذا تغییر وزرایی که مربوط به حوزه فرهنگ عمومی و ارتباطات با بدنه فعال جامعه است، علائم امنیتی خطرناکی را با خود دارد؛ به  ویژه این که برخی از وزرا جزء بدنه فعال کودتای نافرجام سال 88 بوده اند.
در سطح منطقه نیز پیام فشل تر کردن جمهوری اسلامی ایران از داخل به دشمنان مخابره می شود  و این تقویت حلقه تروریزم در منطقه و دولت های حامی ترویزم در جهان را در  پی دارد.
به هر حال آنان که دستی بر آتش دارند باید به این نکته به خوبی توجه کنند که «دولت هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد».
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل امامی میبدی
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.