Skip to Content


دفاع ناشیانه از شهرداری میبد با اتهام زنی به رسانه های منتقد؟!


یکی از سایتهای خبری کم مخاطب میبد که به روابط عمومی غیررسمی شهرداری هم مشهور است برای دفاع از شهردار میبد در خبر تابلوی کوچه شهید ذوالفقاری دست به اقدامی به دور از شان رسانه ای زد.

این سایت با داستانسرایی و خیالبافی اینطور وانمود کرده که مسئولان سایت میبدخبر تعمدا تابلوی کوچه شهید ذوالفقاری را کنده اند و کنار جوب انداخته اند تا از این طریق به شهردار میبد اتهام زنی کنند!!!
 
میبدخبر ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی این اتهام زنی بدون دلیل و مبنا، به این دوستان توصیه میکند بجای توجیه کودکانه خطاهای متعدد این روزهای شهرداری، رسالت حرفه ای یک رسانه مستقل را دنبال کنند و به این سوال پاسخ دهند که بفرض محال تابلوی کوچه را میبدخبر کنده باشد، آیا تمثالهای مبارک شهدای عزیز در خط سنتو را هم میبدخبر تخریب کرده؟ آیا میبدخبر نگذاشته که شهرداری در پارک بهاران برای شهدای گمنام مظلومی که در آنجا دفن شده اند، بعد از 9 ماه حتی سنگ قبر نصب کند؟ آیا میبد خبر برای خیابان شهید مسعود دهقانی تابلوی خیابان خبرنگار هم کنارش اضافه کرد؟!رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.