Skip to Content


دسته گل جدید مدیریت ابتکار/ تعهدی که یک تنه ایران را ۱۰ برابر پرونده انرژی هسته ای تحریم می کند!


عدم تحقق کاهش گازهای گلخانه ای که عمدتا به حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیریت و ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه ها برمی گردد منجر به تحریم ایران از سوی نیمی از کشور های جهان خواهد شد

به گزارش "میبدخبر"، در حالی که بر اساس گزارش های بین المللی میزان گازهای گلخانه ای در کشور رو به افزایش است؛ ایران متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۴ درصد از تولید این گازها را در کشور کاهش دهد.

 

عدم تحقق این تعهد که عمدتا به حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیریت و ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه ها برمی گردد منجر به تحریم ایران از سوی نیمی از کشور های جهان خواهد شد که در مقایسه با قوانین تحریم چند کشور در پرونده هسته ای بسیار گسترده تر است.

 

در حالی که دولت با بزرگنمایی تحریم های هسته ای و آسیبهای ناشی از آن در راستای تحقق برجام امتیازهای زیادی را به غرب داد، در قبال این تهدید ناشی از مدیریت ابتکار، سکوت کرده است.

دانا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...