Skip to Contentهشدار به مسئولین، وضعیت اسفناک گلزار شهدای بارجین را سر و سامان دهید.

میبد خبر؛ دیدن هرگونه بی نوجهی در شهر، اعم از آسفالت خیابان تا کمبود امکانات رفاهی را میتوان تحمل کرد، اما بی توجهی و عدم رسیدگی به وضعیت گلزار شهدای لاله گون که قطعا خط قرمز هر ایرانی است دلخراش بوده و باعث آزرده خاطر شدن هر کسی میشود.

گلزار شهدای بارجین میبد...
رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

چهره واقعی آمریکا در پیمان شکنی در جهان آشکار شد
مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:بیست و سومین اهدای عضو در سال جاری با ایثار و فداکاری کودک خردسال در یزد انجام شد.
بیست و پنجمین سفر کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)، حرکت خود را از محل بیت الرضا(ع) بافق آغاز کرد.