Skip to Content


درخواست میبدخبر از رسانه های انقلابی شهرستان میبد


سایت خبری پرحاشیه میبد که این روزها برای رسیدن به مقاصد خود علنا دست به دامن دروغگویی و اتهام زنی شده مجددا دست به قلم شده و این بار با ابزار توهم و ادعاهای تخیلی و بی حساب و کتاب، تطهیر وجهه خود از انتقادات متعدد را دنبال کرده و در عین حال ترجیح داده به دروغهایی که گفته، صراحتا نپردازد.

میبدخبر؛ نظر به بی فایده بودن ادامه این کشمکش و پیشنهاد برخی مسئولان محترم و بزرگان شهر و اینکه رسانه های انقلابی شهرستان، رسالتهایی به مراتب مهمتر از گرم کردن تنور یک رسانه کم مخاطب دارند، میبدخبر به توهمات ارائه شده در این متن پاسخی نخواهد داد و از سایر دوستان رسانه ای هم تقاضا دارد شان و وقت ارزشمند خود را صرف مجادله با این افراد ننمایند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.