Skip to Content


درخواست خانواده قاری جاویدالاثر «حاج حسن دانش» از مردم و رسانه های یزد


از مسئولان، رسانه ها و مردم متدین و صبور یزد خواهشمندیم تا آمدن عزیزمان که حقیقت رفتنش هنوز باورمان نیست و یا تحویل بدن نجیبش به عنوان جان باخته قطعی، از اظهارات و عبارات «شهید» ،«جان باخته» ، «مرحوم» و ... متانت خرج داده و به اندوه و استرس هایمان دامن نزنند.

میبد خبر؛

متن این درخواست بدین شرح  است:


به نام خدای کعبه
 
هر آنچه خداوند بزرگ مقدر فرموده و حکمتش بر آن تعلق گرفته بنده‌ای را توان تغییر آن نیست. بر آنچه او مقدر فرموده شاکریم و بر آنچه نداده و گرفته صابر.

ما خاندان غم دیده حاج حسن دانش که چندی است هر لحظه ای را بسان گذشت سالی از دوری او اشک فراغ فشانده و دل در گرو نبودش به غم فسرده ایم از ابراز همدردی و همراهی مردم دارالعباده که تاکنون سنگ صبورمان بودند و لطفشان از سرمان کم نشد کمال تشکر قدردانی را داریم.

اما تحمل انتظار آمدن «حاج حسن دانش» در نبودنش چنان خاندان وی به ویژه پدر بیمار و بی اطلاع وی و همسر و دو نوگلش را پژمرده، که دیگر آن ها را طاقت شنیدن اخبار عدم حضورش برای همیشه و عباراتی که باور رفتنش را برایشان سخت می کند ، نیست.

از مسئولان، رسانه ها و مردم متدین و صبور یزد خواهشمندیم تا آمدن عزیزمان که حقیقت رفتنش هنوز باورمان نیست و یا تحویل بدن نجیبش به عنوان جان باخته قطعی، از اظهارات و عبارات «شهید» ،«جان باخته» ، «مرحوم» و ... متانت خرج داده و به اندوه و استرس هایمان دامن نزنند.
از خداوند منان که در تقدیرش جز خیر و برکت نیست برای اهل یزد دارالعباده عاقبت به خیری و برای خاندان بی لیاقت سعود مهمان کش و حامیان آنها مرگ را خواستاریم.
 
 و من الله التوفیق
خانواده جاوید الاثر حاج حسن دانش
 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.